модульдік кеңсе жұмыс станциясы

модульдік кеңсе жұмыс станциясы, қорытпа қосқышы бар алюминий жиегі

модульдік кеңсе жұмыс станциясы-NOWA-Қытай кеңсе жиһазы, Қытай тапсырыс бойынша жасалған жиһаз,