Үнс модны хушга өнгөтэй хоолны ширээ

1400*680*750мм, хушга өнгөтэй цул үнсэн модон бичгийн ширээ, өлгөөтэй шүүгээ, төв шургуулгатай. K/D савлагаа

Үнс модны хушга өнгөтэй хоолны ширээ-NOWA-Хятад албан тасалгааны тавилга, Хятад захиалгаар хийсэн тавилга,

Шүүгээтэй үнсэн модон бичгийн ширээ

Үнс модны хушга өнгөтэй хоолны ширээ-NOWA-Хятад албан тасалгааны тавилга, Хятад захиалгаар хийсэн тавилга,

Бичгийн ширээн дээрээс харах