โต๊ะอาหารไม้แอช สีวอลนัท

1400*680*750 มม. โต๊ะเขียนหนังสือไม้แอชแท้สีวอลนัท พร้อมตู้แขวนและลิ้นชักกลาง บรรจุภัณฑ์ K/D

โต๊ะอาหารไม้แอช สีวอลนัท-NOWA-จีนเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน, จีนสั่งทำเฟอร์นิเจอร์,

โต๊ะเขียนหนังสือไม้แอชมีลิ้นชัก

โต๊ะอาหารไม้แอช สีวอลนัท-NOWA-จีนเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน, จีนสั่งทำเฟอร์นิเจอร์,

โต๊ะเขียนหนังสือมุมมองด้านบน